MENÜ

Entegre Harç San. ve Tic. A.Ş.

-
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 43.714.928
Genel Sıra No: 419
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 414
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
44.005.411 457 452
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
16.510.076 154 151
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
20.377.728 254 249
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
35.755.012 342 338
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
7.010.154 90 90
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.473 363 362
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
118 416 411
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 369 Taş ve Toprağa Dayalı Diğer Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası