MENÜ

Dinarsu İmalat ve Tic. T.A.Ş.

www.dinarsu.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 44.103.000
Genel Sıra No: 412
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 407
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
64.536.960 263 260
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
10.692.137 278 275
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
31.538.488 165 161
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
69.313.910 164 161
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.841.066 283 282
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
7.393 279 278
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
303 237 233
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 321 Dokuma Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası