MENÜ

Ataer Enerji Elektrik Üretim Otoprodüktör Grubu A.Ş.

www.ataerenerji.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 42.616.420
Genel Sıra No: 440
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 435
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
82.572.611 129 126
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
8.056.079 336 333
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
32.085.113 159 155
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
41.639.991 297 293
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
240.045 420 419
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
23 499 494
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 400 Elektrik Sektörü
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Ege Bölgesi Sanayi Odası