MENÜ

Altek Alarko Elektrik Santralları Tesis İşletme ve Tic. A.Ş.

www.altek.alarko.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 93.455.351
Genel Sıra No: 13
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 13
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
93.456.101 71 69
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
31.477.545 25 25
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
72.150.513 41 39
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
127.474.105 37 37
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
14.496.901 34 34
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
83 447 442
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 400 Elektrik Sektörü
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 50.00 50.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası