MENÜ

İSPAK İZMİT SIVI PAKETLEME SAN. A.Ş

WWW.ISPAK.COM
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 42.388.865
Genel Sıra No: 378
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 370
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
43.203.165 417 409
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
8.236.992 314 307
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
20.365.399 225 218
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
27.928.501 385 378
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
532.663 354 352
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
7.562 245 245
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
143 370 361
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 342 Basım Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası