MENÜ

TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.

WWW.TURKTUBORG.COM.TR
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 83.304.452
Genel Sıra No: 6
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 6
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
85.408.058 51 48
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
193.476.727 2 1
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
241.344.855 3 2
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
403.156.480 5 4
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
-19.146.078 492 486
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
14.512 173 173
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
198 316 307
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 313 İçki Sanayi (Alkollü ve Alkolsüz)
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 4.35 95.65 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Ege Bölgesi Sanayi Odası