MENÜ

SELÇUK İPLİK SAN. VE TİC.A.Ş.

WWW.SELCUKGROUP.COM
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 79.666.423
Genel Sıra No: 26
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 26
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
92.544.759 32 30
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
22.115.478 61 57
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
52.466.208 59 54
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
88.110.443 73 69
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
2.587.284 205 203
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
13.696 178 178
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
683 63 58
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 321 Dokuma Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Gaziantep Sanayi Odası