MENÜ

PLASTİFAY KİMYA ENDÜSTRİSİ A.Ş.

WWW.PLASTIFAY.COM.TR
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 50.073.817
Genel Sıra No: 270
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 263
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
62.150.437 214 208
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
4.153.665 421 414
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
15.014.499 289 281
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
35.967.323 309 302
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
2.502.042 210 208
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
8.712 227 227
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
48 476 467
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 351 Ana Kimya Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası