MENÜ

IR EMNİYET VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ SAN. A.Ş.

WWW.IRCO.COM
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 40.702.343
Genel Sıra No: 399
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 391
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
44.843.482 399 391
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
15.264 164 164
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
480 117 112
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 381 Metal Eşya Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 0.00 100.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası