MENÜ

HALKALI KAĞIT KARTON SAN. VE TİC. A.Ş.

WWW.HALKALIKAGIT.COM
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 42.734.224
Genel Sıra No: 371
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 363
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
42.968.866 421 413
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
18.872.690 85 81
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
30.592.088 143 136
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
47.681.994 217 210
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
8.945.229 45 44
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
130 404 402
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
203 311 302
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 341 Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası