MENÜ

ELSAN HAMMADDE SANAYİİ A.Ş.

WWW.ELSAN.COM
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 81.565.745
Genel Sıra No: 14
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 14
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
82.573.464 70 66
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
9.053.771 290 283
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
11.001.344 351 343
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
19.334.063 457 448
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
5.110.106 103 102
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
64 457 448
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 372 Demir-Çelik Dışında Ana Metal Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Manisa Ticaret ve Sanayi Odası