MENÜ

EDİRNE YAĞ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

WWW.OLIN.COM.TR
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 82.298.476
Genel Sıra No: 12
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 12
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
88.206.698 43 40
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
7.125.662 342 335
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
10.573.300 361 353
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
25.473.824 403 395
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
84.657 409 406
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.736 354 352
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
219 298 289
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 311 Gıda Maddeleri Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Edirne Ticaret ve Sanayi Odası