MENÜ

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.

-
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 76.101.760
Genel Sıra No: 46
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 44
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
80.399.233 84 80
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
18.818.337 86 82
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
31.920.227 129 122
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
44.901.704 236 229
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
-69.510 415 412
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
778 381 379
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
422 148 143
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 342 Basım Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 60.00 40.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası