MENÜ

CAMİŞ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

-
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 49.005.059
Genel Sıra No: 281
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 274
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
60.774.995 227 221
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
-420.095 480 473
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
50.875.603 61 56
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
112.876.095 45 41
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
-17.341.220 488 482
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
41 485 476
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 400 Elektrik Sektörü
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası