MENÜ

BUPİLİÇ ENTEGRE GIDA SAN. TİC. A.Ş.

WWW.BUPILIC.COM.TR
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 39.564.703
Genel Sıra No: 423
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 415
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
39.985.157 455 447
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
-563.238 481 474
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.525.694 482 474
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
16.728.479 472 463
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
-3.920.272 458 454
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
40 416 414
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
213 306 297
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 311 Gıda Maddeleri Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Balıkesir Sanayi Odası