MENÜ

ARGON KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş.

WWW.ARGON.COM.TR
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 48.994.330
Genel Sıra No: 282
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 275
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
51.982.222 318 311
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
2.040.891 458 451
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
12.913.767 319 311
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
34.109.414 329 322
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
805.585 325 323
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
10.150 210 210
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
39 487 478
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 351 Ana Kimya Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası