MENÜ

ALTINBEY GİYİM TİC. A.Ş.

-
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 38.536.789
Genel Sıra No: 438
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 430
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
38.680.267 467 459
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
4.703.948 405 398
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
8.020.491 406 398
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
23.148.409 430 422
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
2.017.831 237 235
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
82 444 435
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 322 Giyim Eşya Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası