MENÜ

AKDAŞ DÖKÜM SAN. VE TİC. A.Ş.

WWW.AKDAS.COM.TR
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 48.286.498
Genel Sıra No: 287
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 280
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
48.455.885 349 342
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
15.790.762 122 118
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
11.383.186 344 336
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
33.386.509 335 328
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
3.930.242 140 139
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
25.715 91 91
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
400 159 154
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 371 Demir-Çelik Ana Metal Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Ankara Sanayi Odası