MENÜ

ACARSOY TEKSTİL TİC. VE SAN. A.Ş.

WWW.ACARSOY.COM.TR
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 50.397.768
Genel Sıra No: 267
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 260
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
52.039.763 317 310
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
12.443.971 194 189
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
43.045.194 76 70
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
57.965.044 163 157
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
3.572.169 157 156
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
2.518 333 331
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
295 226 218
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 321 Dokuma Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Bursa Ticaret ve Sanayi Odası