MENÜ

-

-
Üretimden Satışlar (Net) (TL): -
Genel Sıra No: 426
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 418
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 460 452
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 110 106
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 181 174
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 369 362
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 88 87
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 300 298
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 336 327
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 313 İçki Sanayi (Alkollü ve Alkolsüz)
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası