MENÜ

Şa-Ra Enerji İnşaat Tic. ve San. A.Ş.

www.sara.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 1.599.295.878
Genel Sıra No: 168
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 160
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.659.743.943 184 176
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
334.206.348 267 259
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.953.710.842 146 138
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
97.899 145 144
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.062 190 182
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
25 Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) 381 Metal Eşya Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Ankara Sanayi Odası