MENÜ

İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.

www.isdemir.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 16.909.929.603
Genel Sıra No: 10
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 10
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
16.919.536.164 11 10
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
5.106.856.703 9 9
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
13.287.489.015 6 4
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
18.145.298.042 11 9
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
5.774.499.795 1 1
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
4.818.456.959 2 2
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
390.440 25 24
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
4.616 29 25
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
24 Ana metal sanayii 371 Demir-Çelik Ana Metal Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 94.87 0.00 5.13
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası