MENÜ

İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş.

www.icdas.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 12.650.031.791
Genel Sıra No: 12
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 12
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
12.650.764.626 16 15
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.310.903.757 42 40
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
2.381.266.049 34 30
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
4.862.538.358 52 47
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
608.201.188 41 38
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
964.968.830 38 37
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
804.477 14 14
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
4.472 30 26
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
24 Ana metal sanayii 371 Demir-Çelik Ana Metal Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası