MENÜ

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.

www.sisecam.com
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 10.027.870.061
Genel Sıra No: 18
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 18
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
11.101.358.890 21 20
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
5.363.704.976 8 8
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
15.680.917.241 3 1
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
29.334.571.248 6 5
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
3.950.206.352 2 2
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
3.288.903.232 8 8
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
451.443 22 21
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
8.914 5 5
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı 362 Cam ve Camdan Mamul Eşya Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 56.97 0.00 43.03
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası