MENÜ

TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.

www.tupras.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 58.592.905.460
Genel Sıra No: 1
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 1
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
63.566.548.523 1 1
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
32.283.681.409 2 2
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
-1.717.502.287 498 489
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
45.872.860.273 1 1
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
-3.064.220.196 499 490
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
971.035.843 37 36
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.799.434 5 5
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
5.401 23 19
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
19 Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı 353 Petrol Ürünleri Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 51.00 0.00 49.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Kocaeli Sanayi Odası