MENÜ

Saray Döküm ve Madeni Aksam Sanayi Turizm A.Ş.

www.saray.com
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 1.012.529.096
Genel Sıra No: 280
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 272
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.032.210.355 309 301
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
247.227.436 270 262
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.324.529.728 69 64
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.384.201.667 212 204
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
292.103.133 87 84
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
174.333.089 274 270
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
68.831 220 219
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
534 347 338
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
24 Ana metal sanayii 372 Demir-Çelik Dışında Ana Metal Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası