MENÜ

Reka Bitkisel Yağlar San. ve Tic. A.Ş.

www.rekaoil.com
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 1.580.286.065
Genel Sıra No: 172
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 164
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.610.467.462 187 179
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
481.171.455 192 186
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
936.309.457 298 290
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
230 457 448
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
10 Gıda ürünlerinin imalatı 311 Gıda Maddeleri Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası