MENÜ

Progıda Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

www.progida.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 1.659.890.442
Genel Sıra No: 162
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 154
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.696.339.433 178 170
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
70.993.670 434 426
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
795.280.625 340 332
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
190.313 58 57
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
10 Gıda ürünlerinin imalatı 311 Gıda Maddeleri Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 0.00 100.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası