MENÜ

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Genel Müdürlüğü

www.mkek.gov.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 2.659.526.174
Genel Sıra No: 90
Kamu Sıra No: 7
Özel Sıra No: -
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
3.101.767.703 88 7
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.840.338.918 30 2
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
2.398.371.660 33 4
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
4.324.039.037 61 7
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
925.788.800 21 3
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
880.668.321 45 2
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
17.370 380 2
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
5.466 22 4
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
25 Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) 381 Metal Eşya Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
100.00 0.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Kamu