MENÜ

Kale Havacılık Sanayi A.Ş.

www.kaleaero.com
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 631.340.953
Genel Sıra No: 460
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 451
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
644.190.535 469 460
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
176.836.900 359 351
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
428.065.193 218 211
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
682.006.512 385 377
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
92.800.141 242 237
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
135.850.697 330 326
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
30.854 331 330
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
448 380 371
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
25 Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) 381 Metal Eşya Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası