MENÜ

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.

www.fordotosan.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 45.223.467.516
Genel Sıra No: 2
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 2
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
50.189.122.953 2 2
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
8.045.350.421 5 5
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
4.828.681.676 15 12
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
21.649.941.237 10 8
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
3.574.764.799 6 6
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
6.052.015.673 1 1
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
4.944.686 1 1
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
12.517 2 2
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
29 Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı 384 Taşıt Araçları Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 41.07 41.04 17.89
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası