MENÜ

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.

www.erdemir.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 16.976.379.559
Genel Sıra No: 9
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 9
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
25.417.674.486 7 7
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
2.599.036.823 19 18
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
13.803.801.549 5 3
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
33.522.047.954 5 4
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
3.613.954.624 5 5
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
3.440.646.666 7 7
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
282.798 34 33
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
5.740 19 17
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
24 Ana metal sanayii 371 Demir-Çelik Ana Metal Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 52.37 0.00 47.63
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası