MENÜ

Aygaz A.Ş.

www.aygaz.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 7.022.363.780
Genel Sıra No: 27
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 26
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
8.235.293.715 27 26
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
2.587.014.036 20 19
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.542.920.504 53 48
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
4.181.578.737 65 58
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
336.851.917 74 71
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
314.701.579 139 135
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
25.298 345 344
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.169 173 165
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
19 Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı 353 Petrol Ürünleri Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 75.73 0.00 24.27
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası