MENÜ

-

-
Üretimden Satışlar (Net) (TL): -
Genel Sıra No: 5
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 5
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 3 3
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 418 410
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 315 307
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 321 313
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 392 387
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 370 365
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 11 11
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 434 425
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
32.1 Mücevherat, bijuteri eşyaları ve ilgili ürünlerin imalatı 390 Diğer İmalat Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası