MENÜ

-

-
Üretimden Satışlar (Net) (TL): -
Genel Sıra No: 170
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 162
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 179 171
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 131 124
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 72 67
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 73 66
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 371 366
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 110 106
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 147 146
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 277 268
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
24 Ana metal sanayii 371 Demir-Çelik Ana Metal Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Ege Bölgesi Sanayi Odası