MENÜ

İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.

www.isdemir.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 16.391.885.570
Genel Sıra No: 8
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 8
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
16.399.834.604 11 10
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
4.059.736.559 10 10
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
9.277.916.939 5 3
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
13.493.201.993 9 7
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
3.923.962.733 2 2
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
3.422.709.108 4 4
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
582.292 23 22
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
4.641 27 23
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
24 Ana metal sanayii 371 Demir-Çelik Ana Metal Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 94.87 0.00 5.13
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası