MENÜ

-

-
Üretimden Satışlar (Net) (TL): -
Genel Sıra No: 200
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 192
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 78 73
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 117 110
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 247 240
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 135 127
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 437 432
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 268 263
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 74 73
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 147 139
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
27 Elektrikli teçhizat imalatı 383 Elektrik Makineleri, Aletleri ve Cihazları Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 0.02 99.98 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası