MENÜ

Selçuk İplik San. ve Tic. A.Ş.

www.selcukgroup.com
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 817.569.046
Genel Sıra No: 251
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 243
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
934.305.089 246 238
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
285.090.672 231 223
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
870.939.380 236 228
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
69.870 205 204
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.330 153 145
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
13 Tekstil ürünlerinin imalatı 321 Dokuma Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Gaziantep Sanayi Odası