MENÜ

Nuh Çimento Sanayi A.Ş.

www.nuhcimento.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 805.097.234
Genel Sıra No: 255
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 247
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
859.129.318 267 259
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
353.138.427 122 116
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.214.574.875 47 43
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.885.704.249 108 101
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
210.081.815 80 78
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
268.159.198 117 113
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
47.161 273 271
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
663 293 284
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı 369 Taş ve Toprağa Dayalı Diğer Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 84.08 0.00 15.92
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Kocaeli Sanayi Odası