MENÜ

Selçuk İplik San. ve Tic. A.Ş.

www.selcukgroup.com
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 600.308.850
Genel Sıra No: 263
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 255
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
629.471.149 276 268
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
202.637.076 267 259
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
598.928.955 263 255
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
49.198 248 246
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.319 152 144
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
13 Tekstil ürünlerinin imalatı 321 Dokuma Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Gaziantep Sanayi Odası