MENÜ

Saray Döküm ve Madeni Aksam Sanayi Turizm A.Ş.

www.saray.com
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 549.871.505
Genel Sıra No: 289
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 281
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
560.579.885 311 303
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
151.890.386 236 229
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
710.540.133 87 79
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
741.934.064 226 218
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
130.336.941 95 92
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
101.335.314 216 211
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
24 Ana metal sanayii 372 Demir-Çelik Dışında Ana Metal Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası