MENÜ

Dinarsu İmalat ve Ticaret T.A.Ş.

www.dinarsuhali.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 539.771.209
Genel Sıra No: 297
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 289
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
571.321.118 308 300
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
166.588.641 210 203
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
147.255.451 329 321
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
917.319.792 178 170
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
45.427.321 226 223
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
113.617.879 194 189
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
20.788 344 342
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.404 138 131
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
13 Tekstil ürünlerinin imalatı 321 Dokuma Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası