MENÜ

Nuh Çimento Sanayi A.Ş.

www.nuhcimento.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 593.185.650
Genel Sıra No: 193
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 185
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
646.491.312 202 194
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
327.111.568 78 71
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.329.135.318 36 30
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.578.001.657 91 84
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
238.131.075 39 36
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
261.860.158 66 63
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
34.675 263 261
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
603 293 283
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı 369 Taş ve Toprağa Dayalı Diğer Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Kocaeli Sanayi Odası