MENÜ

Baştuğ Metalurji Sanayi A.Ş.

www.bastugmetalurji.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 1.904.358.202
Genel Sıra No: 48
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 43
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
2.199.333.889 44 38
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
245.144.385 110 102
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
2.110.227.918 67 61
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
-39.335.248 454 444
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
70.585.806 233 228
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
109.473 104 102
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
759 251 241
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
24 Ana metal sanayii 371 Demir-Çelik Ana Metal Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası