MENÜ

Aygaz A.Ş.

www.aygaz.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 5.423.022.538
Genel Sıra No: 14
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 13
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
5.827.729.124 15 14
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
3.238.614.004 6 5
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.588.004.854 27 22
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
2.971.091.223 42 37
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
356.766.736 23 20
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
531.296.880 30 27
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
58.174 199 197
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.209 165 157
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
19 Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı 353 Petrol Ürünleri Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası