MENÜ

Aşkale Çimento Sanayii T.A.Ş.

www.askalecimento.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 656.939.437
Genel Sıra No: 172
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 164
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
679.317.342 193 185
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.741.593.842 85 78
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
199.839.951 85 81
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
5.586 395 392
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.158 173 164
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı 369 Taş ve Toprağa Dayalı Diğer Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası