MENÜ

Şireci Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

www.sireci.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 198.806.411
Genel Sıra No: 387
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 377
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
201.929.919 422 411
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
27.772.911 381 369
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
54.353.646 376 364
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
226.721.759 324 313
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
-13.277.503 432 424
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
5.935 392 388
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.421 116 107
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 321 Dokuma Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Gaziantep Sanayi Odası