MENÜ

İpragaz A.Ş.

www.ipragaz.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 2.049.468.936
Genel Sıra No: 27
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 23
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
2.069.475.435 32 28
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
750.387.565 22 17
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
201.696.781 180 171
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
557.713.985 138 129
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
34.225.171 157 151
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
2.392 424 420
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
601 256 244
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 354 Çeşitli Petrol ve Kömür Türevleri Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 0.01 99.99 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası