MENÜ

Çimko Çimento ve Beton San. Tic. A.Ş.

-
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 456.430.664
Genel Sıra No: 160
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 152
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
475.234.613 183 173
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
314.496.981 100 91
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
526.014.266 149 140
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
106.108 132 131
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
882 199 187
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 369 Taş ve Toprağa Dayalı Diğer Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 70.00 30.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Gaziantep Sanayi Odası