MENÜ

Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası T.A.Ş.

www.cimentas.com
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 282.384.527
Genel Sıra No: 277
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 267
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
290.989.243 303 292
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
17.290.254 426 414
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
345.218.481 90 81
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
570.752.612 135 126
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
-3.892.787 404 396
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
29.130 301 299
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
451 319 307
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 369 Taş ve Toprağa Dayalı Diğer Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 2.00 98.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Ege Bölgesi Sanayi Odası